به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چی کسی در مورد پذیرش تصمیم میگیرد؟

03.05.2024 - پرسش

حکومت آلمان همانند اجرای روند کنونی پذیرش بشردوستانه، اشخاصی را که باید پذیرفته شوند، انتخاب میکند.

انتخاب یا گزینش افراد با درنظرداشت معیار های مشخص صورت میگرد. معلومات بیشتر در مورد این معیار ها  در مقرره پذیرش تنظیم شده است.  تعداد اشخاصیکه پیشنهاد میشوند، احتمالاً  فراتر از سهمیه پذیرش خواهد بود. بدین معنی که همه افرادیکه توسط "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" برای پذیرش پیشنهاد میشوند، تأیید پذیرش دریافت نمی کنند.

به ابتدای صفحه