به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

اگر در برنامه پذیرش آلمان برای افغانستان پذیرفته شوم، آیا از مزایای اجتماعی بهره مند خواهم شد؟

03.05.2024 - پرسش

شما میتوانید با مجوز اقامت مطابق بر بند 2، ماده 23 قانون اقامت در صورت نیاز به کمک از مزایای اجتماعی مبنی بر جلد دوم کتاب قوانین اجتماعی (تأمین اولیه برای جویندگان کار) و یا مبنی بر جلد دوازدهم کتاب قوانین اجتماعی (تأمین اولیه در دوران پیری و درصورت کاهش درآمد و یا  کمک برای تأمین معیشت) به اندازه اتباع آلمانی دریافت نمایید.

مزایای اجتماعی شامل یک مبلغ پول برای غذا، پوشاک، اسباب خانه و نیاز های شخصی  (نیاز های به اصطلاح معمول) است. علاوه بر آن نیاز به سرپناه و مرکز گرمی نیز در نظر گرفته میشود. در سال اول، شرایط اقامت به طور کامل پوشش داده خواهد شد. پس از آن مخارج اسکان تنها در صورت مناسب بودن پوشش داده می شود(حد نهایی وابسته به تعداد اعضای خانواده و شرایط محلی). همچنان نیاز ها تحت شرایط خاص (مانند نیاز های دوران حاملگی) یا نیاز های یکباره (مثلاً برای تجهیزات اولیه منزل) میتوانند نیز پذیرفته شوند.  

علاوه برآن شما میتوانید همچنان برای دسترسی اطفال، نوجوانان و بزرگسالان به تحصیل کمک مالی دریافت نمایید. شما تا زمانی از این مزایا مستفید میشوید که درآمد و یا دارایی تان برای تأمین حد اقل زندگی کافی نباشد. اگر درآمد و یا دارایی کافی داشته باشید، میتوانید از سایر مزایای اجتماعی (پول مسکن، کمک مادی برای اطفال،...) مستفید شوید.

به ابتدای صفحه