به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

از تصمیم گزینش تا ورود به آلمان چه مدتی را دربر میگیرد؟

17.10.2022 - پرسش

اینکه از انتخاب تا ورود به آلمان چه مدتی را در برمیگیرد، وابسته به عوامل مختلف است. حکومت آلمان بالای همه عوامل تأثیر گذار نیست. با این حال هدف در هر یک از موارد این است که خروج از افغانستان و ادامه سفر به آلمان سریع انجام شود.

به ابتدای صفحه