به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

از تصمیم گزینش تا ورود به آلمان چه مدتی را دربر میگیرد؟

03.05.2024 - پرسش

اینکه از انتخاب تا ورود به آلمان چه مدتی را در برمیگیرد، وابسته به عوامل مختلف است. حکومت آلمان هیچ نوع تأثیر برآن که افراد قابل پذیرش شرایط ورود و خروج به و از پاکستان را برآورده میکنند یا خیر، ندارد. بخصوص اینکه آیا آنها میتوانند پاسپورت افغانی و درصورت امکان ویزه ای ورودی و خروجی پاکستان را دریافت کنند یا خیر.

جزئیات بیشتر را می توان در مقرره پذیرش یافت.

به ابتدای صفحه