به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا در کشورهای ثالث برنامه های پذیرش در آلمان برای پناهجویان که نیاز مبرم به حفاظت دارند وجود دارد؟

03.05.2024 - پرسش

درچارچوب برنامه اسکان مجدد آلمان، از سال  2012 بدنیسو سالانه تعداد مشخص از پناهندگان به ویژه آسیب پذیر را به طور دائم در آلمان می پذیرد. این روند گزینش بر اساس معیارهای حفاظتی روشن آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و از سال 2016 بدینسو درچارچوب برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا انجام می شود. آلمان در سال 2024 به طور داوطلبانه حداکثر 6540 تن و در سال 2025 تا 6560 تن از اشخاص به وِیژه آسیب پذیر را از کشورهای پذیرش اولیه چون ترکیه، اردن، لبنان، کنیا، مصر، لیبیا و پاکستان می پذیرد.

به ابتدای صفحه