به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا برنامه های برای پذیرش در آلمان برای افغانهای که در کشور های ثالث هستند و نیاز به حمایت ویژه دارند، وجود دارد؟

17.10.2022 - پرسش

در چارچوب برنامه اسکان مجدد آلمان از سال 2012 بدینسو تعدادی از پناهندگان که شدیداً آسیب پذیر اند، بطور دایم در آلمان پذیرفته میشوند. این انتخاب از سال 2016 بدینسو در چارچوب برنامه اسکان مجدد اتحادیه اروپا بر اساس معیار های روشن حفاظتی اداره کمک به پناهندگان کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد صورت میگیرد. در سال 2022 آلمان به طور داوطلبانه حد اکثر 6000 فرد آسیب پذیر را از کشور های پذیرش اولیه چون ترکیه، اردن، لبنان، کنیا، مصر و لبیا (از طریق میکانیزم تخلیه کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در نایجریا) می پذیرد. در حال حاضر حکومت آلمان سعی مینماید تا در مورد امکان پذیرش اتباع افغان از کشور های پذیرش اولیه از سال 2023 به بعد به توافق برسد.

به ابتدای صفحه