به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا درآلمان فرصت این را دارم تا در کورس های ادغام شرکت کنم؟

17.10.2022 - پرسش

پس از ورود به آلمان شما میتوانید از همه تدابیر ادغام فدرال استفاده کنید. این امر دربرگیرنده کورس های ادغام و همچنان مشوره دهی امور مهاجرت برای مهاجرین بزرگسال و عرضه خدمات مهاجرت برای جوانان است.

به ابتدای صفحه