به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا درآلمان فرصت این را دارم تا در کورس های ادغام شرکت کنم؟

03.05.2024 - پرسش

بلی، مجوز اقامت اجازه اشتغال را به شخص میدهد.

به ابتدای صفحه