به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا باید پس از ورودم به آلمان پروسه پناهندگی را سپری کنم؟

03.05.2024 - پرسش

نه، درصورتیکه شما مبنی بر برنامه پذیرش فدرال به آلمان بیایید، اداره مسئول امور خارجی ها در ابتدا اجازه اقامت مؤقت سه ساله را برای شما صادر میکند.

به ابتدای صفحه