به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا بعد از ورود به آلمان باید خودم محل اقامت یا سرپناه پیدا کنم؟

03.05.2024 - پرسش

نه. شما میتوانید بلافاصله پس از ورود به آلمان تا 14 روز در اقامتگاه مرکزی مؤقت که توسط اداره فدرال در اختیار قرار داده میشود، اقامت داشته باشید. بعداً به یکی از ایالت ها تقسیم میشوید. سپس در یک شهر و یا منطقه ای از ایالت مربوطه اسکان خواهید یافت.

به ابتدای صفحه