به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چگونه کسی میتواند در برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان در نظر گرفته شود؟

03.05.2024 - پرسش

تنها مراجع ذیصلاح برای ثبت نام میتوانند اشخاص را برای برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان به حکومت آلمان پیشنهاد کنند. این ها در قدم اول نهادهای جامعه مدنی هستند.

به ابتدای صفحه