به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چه تعداد اشخاص قرار است از طریق این برنامه پذیرفته شوند؟

03.05.2024 - پرسش

براساس برنامه ریزی فعلی باید  تا 1000 نفر (اتباع افغانستان همراه با اعضای خانواده آنها که مستحق هستند) در هر ماه تائید پذیرش دریافت کنند.

به ابتدای صفحه