به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چه تعداد اشخاص قرار است از طریق این برنامه پذیرفته شوند؟

17.10.2022 - پرسش

براساس برنامه ریزی فعلی باید برای 1000 نفر (اتباع افغان همراه با اعضای خانواده آنها که مستحق هستند) در هر ماه تائید پذیرش صادر شود.

به ابتدای صفحه