به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا پذیرش شامل اعضای خانواده نیز میشود؟

03.05.2024 - پرسش

بلی. پذیرش دربرگیرنده ای شخص اصلی و همچنان اعضای اصلی خانواده او (همسر، فرزندان مجرد زیر سن قانونی) میباشد و یا درصورت اثبات همچنان پارتنر همجنس نیز شامل میشود. علاوه بر آن اعضای دیگر خانواده درصورتی میتوانند در نظر گرفته شوند که دقیقاً ثابت شود که 

●  آنها در یک رابطه و وابستگی خاص نه تنها اقتصادی با شخص اصلی قرار دارند و یا

●  آنها مشخصاٌ مورد تهدید مداوم قراردارند، که این تهدید در ارتباط مستقیم با شخص اصلی، بعلت فعالیت و یا آسیب پذیری او میباشد.

به ابتدای صفحه