به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من میخواهم مسکن در اختیار قرار دهم – با چه کسی تماس بگیرم؟

17.10.2022 - پرسش

در این مورد در شهر خود با مرجع مسئول امور خارجی ها تماس بگیرید.

به ابتدای صفحه