به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من قبلاً اشخاصی را که درمعرض خطر جدی قرار دارند، در وزارت خارجه ثبت نموده ام - آیا باید دوباره آنها را ثبت نام نمایم؟ 

17.10.2022 - پرسش

در مرحله اول تمرکز بالای اشخاصی است که معلومات در مورد آنها قبلاً در دسترس مراجع ذیصلاح ثبت نام  قرار دارد.  وزارت امور خارجه آلمان در مورد دوسیه های که قبلآ در آنجا رسیدگی میشود، در وقت مناسب معلومات بیشتری را در این وبسایت ارائه مینماید.

به ابتدای صفحه