به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا شخص با وجود تأیید پذیرش به ویزه نیاز دارد؟

10.07.2023 - پرسش

بلی. برای ورود به آلمان داشتن ویزه الزامی است. روند ویزه در نمایندگی های سیاسی آلمان در خارج انجام میشود.

در حال حاضر سفارت آلمان درکابل مسدود است. بنا براین روال صدور ویزه پس از خروج از کشور در یکی از کشور های ترانزیت انجام میشود. در حال حاضر تنها خروج از طریق پاکستان به عنوان یک کشور ترانزیت ممکن است. نمایندگی های سیاسی آلمان و سایر مراجع ذیربط تلاش میورزند تا مراحل را سریع انجام دهند.

به ابتدای صفحه