به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا شخص با وجود تأیید پذیرش به ویزه نیاز دارد؟

03.05.2024 - پرسش

بلی. برای ورود به آلمان داشتن ویزه الزامی است. در حال حاضر سفارت آلمان درکابل مسدود است. مسیر فعلی خروجی از طریق پاکستان به عنوان یک کشور ترانزیت است. بنابراین روند ویزه در سفارت آلمان در اسلام آباد انجام می شود. نمایندگی های سیاسی آلمان و ادارات ذیربط دیگر تلاش میورزند تا مراحل را سریع انجام دهند.

به ابتدای صفحه