به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

خروج از افغانستان از کدام مسیر صورت میگیرد؟

03.05.2024 - پرسش

خروج در حال حاضر عمدتاً از طریق مسیر زمینی از افغانستان ممکن است. حکومت آلمان یک ارائه کننده خدمات را توظیف نموده است، تا در قسمت خروج اشخاص از کشور حمایت کند.  قابل تذکر است که روند خروج از آلمان از در حال حاضر تنها از طریق پاکستان انجام می شود.

به ابتدای صفحه