به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

خروج از افغانستان از کدام مسیر صورت میگیرد؟

17.10.2022 - پرسش

چارچوب شرایط درآنجا همیشه در حال تغیر است، بنا براین نمی توان یک مسیر مشخص خروج را از قبل اعلام کرد. خروج در حال حاضر عمدتاً از طریق مسیر زمینی به کشورهای همسایه افغانستان امکان پذیر است، اما حکومت آلمان برای باز کردن مسیر های خروجی دیگر سعی میورزد. حکومت آلمان یک ارائه کننده خدمات را توظیف نموده است، تا در قسمت خروج اشخاص از کشور کمک کند. 

به ابتدای صفحه