به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

کدام نهاد های جامعه مدنی هم اکنون مراجع ذیصلاح برای ثبت نام هستند؟

03.05.2024 - پرسش

این موضوع مربوط به خود نهاد های جامعه مدنی میشود که آیا و چگونه مشارکت خود را علنی میکنند.

به ابتدای صفحه