به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

منظور از مرجع ذیصلاح برای ثبت نام چیست؟

03.05.2024 - پرسش

این برنامه از جنبه های مهم با برنامه های قبلی پذیرش فدرال متمایز است زیرا ساختار های آزمون شده، مانند حمایت سازمان های بین المللی (کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، سازمان جهانی مهاجرت) برای گزینش مقدماتی اشخاص در افغانستان در دسترس قرار ندارند.

بنا بر این شناسایی اشخاصیکه زمینه پذیرش آنها در چارچوب این برنامه به آلمان مهیا گردد، بسیار دشوار است. دراین راستا حکومت آلمان به دانش تخصصی بازیگرانی اتکأ میکند که آنها در افغانستان فعالیت کرده اند و یا معلومات خوب در مورد گروه از اشخاصیکه باید پذیرفته شوند، دارند. نهاد های جامعه مدنی نیز در این امر دخیل اند. روند برنامه طوری است که اشخاص میتوانند از طریق "مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" پیشنهاد شوند.

به ابتدای صفحه