به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا میتوان برای الحاق به فامیل از برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان استفاده کرد؟

03.05.2024 - پرسش

الحاق به خانواده یک راه قانونی مستقل برای آمدن به آلمان است. برای ورود اعضای خانواده افغانهایکه اکنون در آلمان اقامت دارند، مقررات عمومی الحاق به خانواده اعمال میشود. افراد متأثر از این امر میتوانند برای کسب معلومات بیشتر به مراکز مشوره دهی امور مهاجرت و یا اداراه مسئول امور خارجیان مراجعه نمایند.

به ابتدای صفحه