به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من قبل از برنامه پذیرش فدرال در وزارت خارجه آلمان ثبت نام کرده ام. آیا اکنون در برنامه پذیرش درنظر گرفته میشوم و یا اینکه باید دوباره جداگانه ثبت نام کنم؟

17.10.2022 - پرسش

در مرحله اول تمرکز بالای اشخاصی است که معلومات در مورد آنها قبلاً در دسترس مراجع ذیصلاح ثبت نام  قرار دارد. معمولاً نیازی به ثبت نام جدید نیست. وزارت امور خارجه آلمان در مورد دوسیه های که قبلآ در آنجا رسیدگی میشود، در وقت مناسب معلومات بیشتری را در این وبسایت ارائه مینماید.

به ابتدای صفحه