به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

من قبل از آغاز برنامه پذیرش فدرال در وزارت خارجه آلمان ثبت نام کرده بودم. آیا اکنون در برنامه پذیرش درنظر گرفته میشوم و یا اینکه باید دوباره جداگانه ثبت نام کنم؟

03.05.2024 - پرسش

اساساً نیاز به ثبت نام مجدد نیست.

به ابتدای صفحه