به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

آیا میتوانم برای پذیرش دراین برنامه درخواست ارائه کنم؟

03.05.2024 - پرسش

گزینه جداگانه برای ارائه درخواست یک فرد وجود ندارد. " مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" میتوانند در چارچوب این برنامه اشخاصی را که می شناسند و یا اشخاصیکه توسط نهاد های مرتبط، قابل اطمینان و قابل اعتماد شناسایی شده اند، برای این برنامه پیشنهاد کنند.

به ابتدای صفحه