به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

روال برنامه چطور است؟

03.05.2024 - پرسش

مراجع ذیصلاح برای ثبت نام" میتوانند در چارچوب این برنامه اشخاصی را که می شناسند و یا اشخاصیکه توسط نهاد های همکار، قابل اطمینان و قابل اعتماد شناسایی شده اند، برای این برنامه پیشنهاد کنند. گزینه جداگانه برای ارائه درخواست یک فرد وجود ندارد.

روند برنامه به صورت زیر است:

مرجع ذیصلاح برای ثبت نام از یک موردی که با معیارهای برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان مطابقت دارد، آگاهی حاصل میکند. پس از آن موجه بودن این مورد توسط مرجع ذیصلاح برای ثبت نام یا اداره هماهنگی جامعه مدنی بررسی می شود. درصورتیکه نتیجه بررسی مثبت باشد، مورد مذکور توسط بازیگران فوق وارد برنامه تکنولوژی معلوماتی حکومت آلمان می شود. این شخص یا این اشخاص در این موقع در افغانستان زندگی میکنند.

حکومت آلمان دوره های منظم گزینش را که مبنی بر معیارهای تذکر یافته جهت انتخاب در  مقرره ای پذیرش درج شده اند، به راه میاندازد. در چنین مواقع انتخاب صرف از پیشنهادهای موجود صورت میگیرد. پیشنهاد های که در نظر گرفته نمی شوند در مجموعه ای  داده ها باقی مانده و به دوره های بعدی موکول میگردند. 

یک نهاد ارائه کننده ای خدمات حکومت آلمان با اشخاص منتخب در مرحله گزینش جداگانه تماس میگیرد و در صورت لزوم خواستار ارائه اسناد لازم میشود. اگر همه شرایط برآورده و اسناد تکمیل باشند، در آنصورت حکومت آلمان در مورد صدور تایید پذیرش تصمیم میگیرد.

در صورت صدور تایید پذیرش، ارائه‌ کننده ای خدمات این تصمیم را به اشخاص منتخب ابلاغ میکند و همچنین به آنها دررابطه به مراحل بعدی خروج از کشور معلومات ارائه میکند. تایید پذیرش منوط به روال ویزه و هرگونه نگرانی امنیتی است. روند ویزه و بررسی های امنیتی در حال حاضر صرف در پاکستان در سفارت آلمان در اسلام آباد انجام می شود. به اشخاص پذیرفته شده هنگام اقامت آنها در پاکستان کمک میشود، بطور مثال در قسمت زمینه بود و باش آنها. ارائه کننده خدمات نمی تواند قاعدتاً به آنعده از افغان‌های که بدون توافق قبلی با ارائه‌ کننده مذکور، افغانستان را ترک می‌کنند، در زمان اقامت ترانزیت آنها در پاکستان مساعدت کند.

اگر روند خروج مؤفقانه انجام یابد، سفر به آلمان توسط حکومت آلمان سازماندهی خواهد شد. ادغام در جامعه توسط اداره فدرال، ایالت ها، شاروالی ها و ارائه دهندگان خصوصی و دولتی تدابیر ادغام مورد حمایت و پشتیبانی قرار میگیرد.

به ابتدای صفحه