به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

چرا یک برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان وجود دارد ؟

03.05.2024 - پرسش

آلمان همانند شرکای بین المللی همچنان حتی پس از به قدرت رسیدن رژیم سرپرست طالبان در اواسط ماه اگست سال 2021 به حمایت از مردم افغانستان ادامه میدهد.

به همین ترتیب حکومت آلمان اعلام نمود که بیش از  45000 تن از اتباع افغانستان و اعضای خانواده هایشان را که در معرض خطر جدی قراردارند، در آلمان می پذیرد. بخصوص کارکنان محلی سابق و اعضای خانواده های آنها و همچنان سایر افغانهای شناسایی شده توسط حکومت آلمان که به علت سعی و تلاش برای یک افغانستان دموکراتیک درمعرض خطر جدی قراردارند، شامل این روند هستند. بیش از 33200 نفر توانستند تا ماه اپریل سال 2024  با حمایت حکومت آلمان به آلمان بیایند.

پیوست به این برنامه های جاری حکومت فدرال آلمان با برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان بر اساس بند2، ماده 23 قانون اقامت، آغاز میکند. با این برنامه ای پیش بینی شده در توافقنامه ائتلاف روش ایجاد میشود تا همچنان با استفاده از ساختار های مشخص، افغانهای که در معرض خطر جدی قرار دارند، شناسایی شده و ازطریق یک پروسه گزینش، زمینه پذیرش تعداد محدودی از اشخاص به آلمان با درنظر داشت توانایی آلمان برای جذب و ادغام آنها مهیا گردد.

به ابتدای صفحه