به سایت وزارت امور خارجه آلمان خوش آمدید

برنامه چه وقت آغاز میشود؟

17.10.2022 - پرسش

این برنامه گام به گام از تاریخ 17 اکتوبر سال 2022 به بعد عملی میشود.

به ابتدای صفحه